Instaladores

TOLDOS CLOT

TOLDOS CLOT

Descripción

Razón Social: TOLDOS CLOT
Domicilio: Pl. Mercat, 7
Provincia: Barcelona
Población: Barcelona Sant Martí
Persona Contacto:
Teléfono: 932 319 302
Móvil: 672385140

presupuesto inmediato

Descripción de la empresa:

Som una empresa que té més de 25 anys d'experiència en el món del Tendal.
Només treballem amb materials de primera qualitat i, per això podem oferir una garantia provada.

Pot triar entre la nostra gran varietat de productes, amb dissenys de tendència i una qualitat immillorable.

En Tendals Clot, li trobarem el producte que vostè necessita per al seu local o habitatge i li aconsellarem sobre la solució més adequada.


MODELS DE TENDALS QUE OFERIM:

TENDAL COFRE PUNT RECTE DESERT:

El tendal Cofre Desert és un tipus de tendal autoprotegit de dimensions petites, que es queda a la façana del nostre habitatge com un element discret
Es recomana per a espais reduïts i finestres.

TENDAL COFRE TENDAL EXTENSIBLE ARES:

Té com a línia màxima recomanada 500 cm. i com a sortida màxima recomanada 300 cm.

TENDAL semicofre EXTENSIBLE NAUTIC:

Al tendal semicofre Extensible Nàutic, els braços es queden fora de la protecció, en no ser una protecció completa.

TENDAL PUNT RECTE ÍNDIC:

Els suports d'ancoratge tenen gran independència amb els braços i el seu suport, el que el fa ser un tendal molt segur en la instal · lació.

TENDAL PUNT RECTE TENSIÓ ÍNDIC:

Són un model de tendal senzill que en ser compacte s'adapta perfectament a les petites i mitjanes dimensions del seu espai exterior.

TENDAL EXTENSIBLE ATLANTICO:

El Tendal Extensible Atlàntic té com a mesura màxima de línia 600 cm. i com a mesura màxima de sortida 350 cm.
És un tendal recomanat per longituds grans.
Es pot automatitzar i instal · lar qualsevol tipus de motor.

TENDAL EXTENSIBLE BRAÇOS CREUATS PREMIUM:

El Kit de Braços creuats està recomanat per proporcionar la major projecció que necessiten totes aquelles instal · lacions que, per la seva singularitat i una determinada complexitat del seu emplaçament, tenen més sortida que línia.

TENDAL EXTENSIBLE MONOBLOC MEDITERRANI:

El seu sistema de subjecció ens permet posar més punts de fixació a la paret. Es poden posar els braços en una posició diferent als extrems pel fet que el suport dels braços és totalment independent.

TENDAL STOR SOLARIS:

El tendal Stor Solaris, ens permet no tenir cap element del tendal a la vista perquè, quan està recollit se situa completament dalt del nostre balcó.

També realitzem les següents instal · lacions:

PERGOLES:
- Entre parets
- Huelva
- Màlaga
- Màlaga-pèrgola

MARQUESINES:
- NOYA
- OLIVA
- OLOT
- STAND
- TORO
- TOSSA
- VIC
- DÉNIA
- ESCORIAL
- MORA

... ETC ...

----------------------------------------------

Somos una empresa que tiene más de 25 años de experiencia en el mundo del Toldo.
Sólo trabajamos con materiales de primera calidad y, por eso podemos ofrecer una garantía probada.

Puede elegir entre nuestra gran variedad de productos, con diseños de tendencia y una calidad inmejorable.

En Toldos Clot, le encontraremos el producto que usted necesita para su local o vivienda y le aconsejaremos sobre la solución más adecuada.


MODELOS DE TOLDOS QUE OFRECEMOS:

TOLDO COFRE PUNTO RECTO DESERT:

El toldo Cofre Desert es un tipo de toldo autoprotegido de dimensiones pequeñas, que se queda en la fachada de nuestra vivienda como un elemento discreto
Se recomienda para espacios reducidos y ventanas.

TOLDO COFRE TOLDO EXTENSIBLE ARES:

Tiene como línea máxima recomendada 500 cm. y como salida máxima recomendada 300 cm.

TOLDO SEMICOFRE EXTENSIBLE NAUTICO:

En el toldo Semicofre Extensible Náutico, los brazos se quedan fuera de la protección, al no ser una protección completa.

TOLDO PUNTO RECTO ÍNDICO:

Los soportes de anclaje tienen gran independencia con los brazos y su soporte, lo que le hace ser un toldo muy seguro en su instalación.

TOLDO PUNTO RECTO TENSION ÍNDICO:

Son un modelo de toldo sencillo que al ser compacto se adapta perfectamente a las pequeñas y medianas dimensiones de su espacio exterior.

TOLDO EXTENSIBLE ATLANTICO:

El Toldo Extensible Atlántico tiene como medida máxima de línea 600 cm. y como medida máxima de salida 350 cm.
Es un toldo recomendado para longitudes grandes.
Se puede automatizar e instalar cualquier tipo de motor.

TOLDO EXTENSIBLE BRAZOS CRUZADOS PREMIUM:

El Kit de Brazos cruzados está recomendado para proporcionar la mayor proyección que necesitan todas aquellas instalaciones que, por su singularidad y una determinada complejidad de su emplazamiento, tienen más salida que línea.

TOLDO EXTENSIBLE MONOBLOC MEDITERRANEO:

Su sistema de sujeción nos permite poner más puntos de fijación a la pared. Se pueden poner los brazos en una posición distinta a los extremos debido a que el soporte de los brazos es totalmente independiente.

TOLDO STOR SOLARIS:

El toldo Stor Solaris, nos permite no tener ningún elemento del toldo a la vista porque, cuando está recogido se sitúa completamente arriba de nuestro balcón.

También realizamos las siguientes instalaciones:

PERGOLAS:
- Entre paredes
- Huelva
- Málaga
- Málaga-cenador

MARQUESINAS:
- NOYA
- OLIVA
- OLOT
- STAND
- TORO
- TOSSA
- VIC
- DENIA
- ESCORIAL
- MORA

… ETC …

Referencias, Trabajos realizados:

Agrupación, a las que pertenece:

TODO LO QUE TENÉS QUE SABER ACERCA DE TOLDOS

INSTALACIÓN DE UN MOTOR PARA SUS TOLDOS
INSTALACIÓN DE UN MOTOR PARA SUS TOLDOS
La instalación de un conjunto motor y anemómetro para su toldo siempre será aconsejable. Si pi...
¿QUE TOLDO O PERGOLA es el mejor para mi casa?
¿QUE TOLDO O PERGOLA es el mejor para mi casa?
Durante el verano, debemos proteger nuestra vivienda del calor. Los toldos son cubiertas realizadas ...